دستاوردها

نظر به مصوبه شورای سیاستگزاری ، کلیه دستاوردهای اجرایی و محتوایی بنیان اعم از علمی ، صنعتی ، پژوهشی ، فناوری ، ایده های اجرایی ، اختراعات تجاری سازی شده ، خدمات و تسهیلات ویژه مخترعین و نوآوران در تاریخ ۱/۷/۹۵ در برنامه بنیان ایده پردازان و فناوران ایران ( پخش از شبکه بین المللی جام جم – دوزبانه ) به اطلاع عموم خواهد رسید/.
رسانه های ملی و پورتال بنیان نیز تریبون تایید شده اطلاعات بنیان محسوب می گردد..

تفاهم نامه های سازمانی

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
انجمن مدیریت تکنولوژی ایران
انجمن دیابت ایران
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
موسسه بین المللی استاندارد دهی استرالیا
موسسه بین المللی استاندارد دهی آلمان
دانشگاه بین المللی چابهار
کانون ثبت پتنت ایران

پیام مسئولین و مدیران