فرنام لرستانی

دبیر کل بنیان

مهندس مکانیک سیالات ٬ کارشناس ارشد MBA ٬ دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA

مشاور عالی شورای شهر مرکز مازندران ( ۴ سال )

مدیر روابط عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( ۹۱ الی ۹۳ )

مدیر بازرگانی موسسه بین المللی اعتبار دهی کیو ام اس استرالیا ( سال ۹۳ )

مدیر روابط عمومی هیات رئیسه مجمع متخصصین ایران (‌ ۹۴ )

مشاور عالی فرهنگی  انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( ۹۴ تا کنون)

مشاور عالی و معاون برنامه ریزی راهبردی بنیان چهره های ماندگار ( ۹۴ الی ۹۵ )

مشاور عالی و معاون برنامه ریزی راهبردی گروه متخصصین ایران ( سال  ۹۴ )

مدیر روابط عمومی اتحادیه بین المللی صنایع آسیا و اروپا ( سال ۹۴ )

عضو هیات رئیسه تالار ملی فکر