معرفی اجمال مرکز

با نگاهی کوتاه به روابط و شیوه تعامل میان دستاوردهای متخصصین ، ایده پردازان ، نوآوران و مخترعین کشور با نیاز بازار تقاضا و عارضه های صنعت و فناوری ، به سادگی می توان عدم وجود فرایند و ساختاری کارآمد را مشاهده نمود و چه بسا در مواردی بسیار در امور روزمره شاهد سردرگمی مخترعین و طراحان صنعتی و… در مسیر تعامل با شتابدهندگان ، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع مختلف جهت معرفی ایده و اختراع خود هستیم که حتی در صورت رویارویی با یکدیگر با پاسخ هایی از قبیل: مطابق با سیاستهای مجموعه نیست  یا با استانداردهای سازمان تفاوت دارد و … برخورد می کنند و از سوی دیگر نیز با بررسی اجمالی نسبت به موانع تولید و توسعه صنایع و فناوری های کشور ، به کرار شاهد اعلام نیاز و فراخوانهایی تخصصی به منظور رفع عارضه های موجود در صنایع و … از سوی شرکتهای فناور می باشیم.

با عنایت به دو بازوی نوآوری و تخصص در دو مرکز مستقل بنیان با عناوین کانون هم افزایی و هم اندیشی مخترعین ، ایده پردازان و نوآوران ایران ( مرکز مانا ) و مرکز هم افزایی نیروهای انسانی علمی تخصصی و صاحبان مهارتهای فنی و تجربی ( مرکز ناتا ) 

و تکیه بر توان تخصص و نوآوری بسیاری از متخصصین ، مخترعین و دانشمندان همراه و همسو با بنیان در مراکز مذکور ، تهدید عدم تعامل این قشر فرهیخته مبتنی بر رفتاری دانش محور  با صنایع ، فناوری ها و بازار تقاضا  به فرصتی جهت تاسیس مرکزی جامع جهت پایش نیازهای بازار ، دریافت موانع و عارضه های موجود در صنایع بصورت طبقه بندی شده در بانک عارضه و تقاضا تبدیل گردید.

این مرکز  با عنوان مرکز جامع تخصصی عارضه یابی ، پایش تقاضا و سنجش بازار  ایران ( مرکز بازبین ) پس از اشراف بر وجود مسائل و مشکلات عدیده در چرخه ی تاسیس ، نگهداری و بهبود عملکرد صنایع و کسب و کارها با تدوین ساختاری سازمانی و نگارش سامانه ای هوشمنداآماده ارائه خدمات گسترده ای در این حوزه به مخاطبین می باشد.

ذیلا بخشی از اهم مسائل و چالش هایی مرتبط با کشف عارضه و تعیین بازار تقاضا در چرخه عمر صنعت و نوآوری متذکر شده است که نیازمند به بررسی عمیق و ایجاد مرکزی جهت ارائه راهکارهای عملیاتی در برابر چالشهای موجود بوده و به تعبیری می توان از آنها به عنوان فلسفه و دلیل تاسیس مرکز بازبین در بنیان فناوان ، ایده پردازان و متخصصین یاد کرد :  

 

مسئله :

* خلاء نگرش کارشناسی به فرایند تولید و توسعه و عدم اشرف مدیران صنایع و … نسبت به ابعاد گوناگون تخصصی فرایندها و خطوط تولید و روشهای توسعه و عدم وجود نظام طبقه بندی اطلاعات ثبت عارضه ها و شیوه های تحقیق بازار

* عدم وجود نظام ارزش گذاری ایده و تخصص در فرایندهای بهینه سازی تولید جهت مشارکت با صنایع و صاحبان قدرت بازار

* نبود سامانه ای هوشمند به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع عارضه ها و نیازهای بازار در کشور  به عنوان ویترینی ساختار یافته جهت رویت و انتخاب متخصصین و نوآوران و اعلام حضور جهت رفع عارضه ها با قوانین مدون و الگوهای مشارکت و پیمانکاری شاخص

* فقدان فضایی مناسب جهت رویارویی و هم اندیشی میان متخصصین و مخترعین و نوآوران با متقاضیان بهبود صنایع

* فقدان بستر تحقیق نیاز بازار و عارضه ها و هدایت نیازهای طبقه بندی شده  به سمت متخصصین وصاحبان طرح های صنعتی و علمی

* عدم وجود پارامترهایی مشخص به عنوان مرجع ارزشیابی ، ارزش گذاری و اعتبار دهی نسبت به بازار تقاضا و تبدیل تقاضای بازار به عنوان سرمایه ای معلق در دست مشتریان

 

همچنین یادآور می گردد ، در این میان بهره گیری از نگارش سامانه ای هوشمند که در مرکز تخصصی نگارش نرم افزار و تولید سایت و سامانه های هوشمند با عنوان اختصاری ( مرکز تخصصی گیشه )   توسط جمعی از متخصصین حوزه آی تی و همراهی مشاورین تحقیق بازار و مدیران با تجربه صنایع موجب تقویت و تجهیز مرکز بازبین به بستری هوشمند جهت انجام این فرایند مهم گردید و به کلیه مدیران آر اند دی و توسعه بازار سازمانهای خصوصی و دولتی همچنین به تمامی پژوهشگران عرضه و تقاضا و دارندگان نواقص فنی و عملیاتی در فرایندهای تولید و توسعه صنایع و استارتاپها و … امکان دسترسی به پنل کاربری اختصاصی جهت اعلام عارضه و نیاز خود و انتقال مستقیم به متخصصین و مخترعین و نوآوران جهت رفع عارضه های موجود یا تامین نیاز بازار خواهد داد.

 

حل مسائل فوق و ارائه راهکارهای عملیاتی و علمی در مرکز ناتا به عنوان اولین مرکز یکپارچه و هوشمند ارائه راهکارعملیاتی و مدیریت مسائل مذکور ، با بهره گیری از ظرفییت علمی و تخصصی بسیاری از دانشگاههای داخلی و خارجی و تجربیات تخصصی اساتید دانشگاهی و دانشمندان اقدام به ارائه لیست اهداف ، محورها و چشم انداز بلند مدت خود در قبال جامعه مخاطب نمود و با تشکیل و تاسیس خانه های تخصص با زیرگروه های طبقه بندی شده با عنوان اتاقهای تخصص در هر خانه بستر حمایت ، گسترش و توسعه ی این قطب علمی و اقتصادی کشور را فراهم نموده است.

 

 

* بهره گیری از دانش ، تخصص و استعدادهای شناسایی نشده در کشور و ایجاد پویش متخصصین در حوزه خودکفایی و تولید داخل

* هدایت نخبگان و متخصصین در مسیر ارائه طرح ها و ایده های هدفمند و مورد نیاز

* تغییر نگاه متخصصین و نوآوران از عرصه ی پیگیری جلب و جذب سرمایه به حوزه ی تمرکز بر نیاز بازار

* افزایش بهره وری تولید از طریق رفع عارضه های موجود و بهبود عملکرد سیستم ها

* ایجاد زیست بومی خودکفا میان نوآوری ، تخصص و بازار

* عدم وابستگی تجاری سازی نوآوری به سرمایه

* ایجاد پلتفرمی یکپارچه به منظور سهولت در اعلام نیاز صنعت و … به تجهیزات ، لوازم و راهکارهای نوین و مطابق با متد روز دنیا

* هدایت ، مشاوره و همراهی واحدهای صنعتی، فناور و دانش بنیان جهت تسریع در ارتفاع معضلات و رفع نیازهای فنی و تخصصی از طریق مشاوره با کلینیک مشاوره ثبت ، تاسیس ، نگهداری ، بهبود و توسعه کسب و کار ( کلینیک مشاوره بسط ) و تعامل هدفمند میان مراکز مستقل بنیان به عنوان بازوهای عملیاتی و اجرایی بنیان

* اشاعه فرهنگ اشتغال آفرینی و خودکفایی در فرایند تولید ملی ، مبتنی بر نیاز بازار و متقاضیان رفع عارضه و بهبود صنعت

* ایجاد بستر و فرهنگ سرمایه گذاری هدفمند و افزایش بازده سرمایه گذاری از طریق متناسب سازی بازار با نوآوری و تخصص از طریق تضمین طرح های اقتصادی بر اساس تخمین منافع حاصل از تامین نیاز بازار و ترقیب افراد جامعه جهت به اشتراک گذاری دانش ، ایده و تخصص خود با بنگاههای اقتصادی تولید ملی

* انجام پروژه های عارضه یابی و عیب یابی و مشاوره جهت بهبود عملکرد سیستم بصورت علمی و صنعتی

* انجام پروژه های بازار سنجی و اعلام نیاز بازار به تولید کنندگان و صنایع

* ارائه لیست متقاضیان خرید و مشارکت با متخصصین و نوآوران و مخترعین

* ارائه لیست اختراعات و نوآوری ها و طرح های مفهومی به تناسب سیاستها و تولیدات سازمانها و صنایع و …

* تولید و تدوین اسناد پایه جهت تطبیق نیاز بازار با طرح ها ، ایده ها و اختراعات موجود

* هدایت صنایع به سمت دانش بنیان شدن از طریق بهره گیری از ظرفیت تخصصی و علمی متخصصین و نوآوران

* دسترسی آسان به طرح های مفهومی ، طرح های صنعتی و مقالات تخصصی حوزه مشاغل صنعتی

* خدمات هدایت عارضه های طبقه بندی شده به عنوان مشتری به جامعه متخصص و صاحب دانش و مهارت تخصصی

* خدمات برندینگ دستاوردهای حاصل از رفع عارضه در صنایع و بنگاههای اقتصادی رو به ورشکستگی و انحلال

* واحدهای فناور و صنایع :

آن دسته از صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور که در فرایند تولید به موانع و چالشهایی روبرو هستند یا نیازمند بهره گیری از فناوری های نوین موفق به اخذ گواهینامه ، لوح و تندیس برتر در حوزه های گوناگون شده اند و همچنین صنایعی که بر اساس و پایه بهره مندی از فناوری های روز دنیا و مبتنی بر تکنولوژی فعالیت می نمایند و از سیستم تولید سنتی فاصله گرفته اند در این قشر از مخاطبان بنیان قرار خواهند گرفت. * اصناف و مجمتع های فناوری و صنعتی:

کلیه سازمانهای دولتی ، خصوصی ، مردم نهاد ، صنفی ، شرکتی و … که مسئولیت  نظارت ، حمایت و خدمات دهی به مراکز دانش بنیان ، صنایع تولیدی و خدماتی برتر ، فناوران و کسب و کارهای نوپا را عهده دار می باشند یا بصورت جمعیتی یکسو تحت عناوین مختلف گرد هم آمده باشند تا مسئولیت هم افزایی و مدیریت مراکز تحت پوشش خود را عهده دار گردند و یا در مسیر دفاع یا حمایت از  حقوق و جایگاه مراکز تحت پوشش خود رفتار می نمایند در این صحیفه با عنوان تشکل های صنفی مرتبط با فناوری نام برده می گردند. از جمله تشکلهای صنفی علمی – صنعتی میتوان به مراکزی مانند شرکت شهرکهای صنعتی ، انجمن مراکز دانش بنیان ، پارکهای علم و فناوری ، خانه سینما ، انجمن ناشران ، انجمن شرکتهای ساختمانی و انبوه ساز ، انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ، اتاق بازرگانی ، مراکز رشد دانشگاهی ، اصناف تولیدی ، سازمان فنی و حرفه ای اشاره نمود. 

* طراحان صنعتی:

طراحی صنعتی،خدماتی است حرفه ای که برای خلق و گسترش مفاهیم و تخصص ها ارائه می گردد تا به بهینه سازی کاربرد، ارزش و ظاهر محصولات و سامانه ها بپردازد و اهمیت ویژه ای به عنوان ابزاری برای خلق ارزش های اقتصادی و فرهنگی و به وقوع پیوستن یک ایده یا تفکر خلاق دارد.  طراحان صنعتی می توانند اطلاعات (ایده) به مفهومی خارجی را در قالب ملموس (محصول) و یا غیر ملموس (خدمات) تبدیل نمایند.

 

* متخصصین:

وقتی صحبت از نوآوری ، اختراع ، ایده پردازی و … می گردد نقش یک یا چند متخصص در عرصه های مرتبط با آن نوآوری برای تکمیل و به ثمر رسیدن آن نیز االزام آور  می گردد این بدان معناست که تعامل و همکاری تیمی با افراد دارای مهارت در حوزه های مختلف علمی و تجربی برای تشکیل یک تیم حرفه ای استارتاپی یا ارائه یک نوآوری لازم است  لذا متخصصین دانش و مهارتهای مختلف ، ازجمله مخاطبین اصلی بنیان به منظور ایجاد سیستم تولید فناوری و نوآوری هدفمند و خودکار می باشند و از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. 

* دانشجویان:

از آنجایی که سهم عمده ای از متخصصین آینده ی جامعه ، دانشجویان امروز هستند و نظر به اینکه شکل گیری  رابطه میان دانش و مهارت کاربردی در مرحله دانشجویی  بسیار ارزشمند تر می باشد ، همچنین با عنایت موضوع  بهره گیری از دانش و تخصص به منظور کاریابی و کارآفرینی نیز در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، دانشجویان از جمله مخاطبین ارزشمند و حائز توجه بنیان محسوب می گردند. 

* نخبگان و تیزهوشان :

کلیه دانش آموزان و دانشجویان برتر در مقاطع و حوزه های مختلف ، صاحبان مقام المپیادها و مسابقات مختلف ، پذیرفته شدگان در جمعیت های نخبگان و تیزهوشان ، نفرات برتر مدارس و آموزشگاهها در این قشر لحاظ شده اند و بنیان بر اساس استعدادهای بالقوه و بالفعل این افراد ، به روشهای مختلف سعی در بکارگیری این افراد و بهره مندی از استعدادهای ایشان در فرایندهای خلق نوآوری و فناوری داشته است 

* علاقمندان به نو آوری و ایده پردازی:

از آنجایی که سهم عمده ای از استعداد های ناشناخته در قشر عمومی افراد جامعه نهفته است و با توجه به اینکه در بسیاری از افراد به دلیل علاقه و ممارست در حوزه ای خاص ، شاهد تبلور استعداد و تخصص می گردیم ، بستر استعداد یابی ، علاقه یابی ، آموزش ، مشاوره و همراهی بنیان برای علاقمندان به نوآوری و ایده پردازی نیز در مقاطع مختلف سنی و تحصیلی فراهم گردیده است. 

* مراکز دانش بنیان :  

شركت يا موسسه های خصوصي و يا تعاوني  كه به منظور هم افزايي و همنشینی میان دو فاکتور ارزشمند علم و ثروت، ، اقدام به توسعه ی  اقتصاد و کسب و کار خود بر محور  دانش و بکارگیری اختراع یا نوآوری علمی تخصصی نموده اند و جهت تحقق اهداف علمي و اقتصادی خود در عرصه گسترش و كاربرد آن اختراع یا نوآوری ( و همچنین تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه ) اقدام به طراحي و تولید كالا و خدمات ( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان به ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) می نمایند. 

مدیریت گستره وسیع عارضه های احتمالی در یک صنعت و همچنین انواع تقاضای صاحبان بنگاههای اقتصادی و تولید جهت بهبود مسائل و توسعه ی فعالیت خود در ابعاد گوناگون از یک سو به علاوه ی انواع پیشنهادات تخصصی با زوایای دید مختلف و انبوهی از ایده های نوآورانه با رویکرد های متفاوت دستاوردی جز ایجاد ساختاری بسیط در مرکز بازبین نداشته است.

تعدد موضوعات و همکاری و همراهی خیل عظیمی از متخصصین و نوآوران که به عنوان اعضای مرکز ناتا و مرکز مانا  دو بازوی قدرتمند سرمایه های انسانی متخصص بنیان فناوران و دیگر مسائل کلان مدیریت ساختار ما را بر آن داشت تا با بهره گیری از نظر کارشناسان ارشد مدیریت مهندسی اجرایی و بسیاری از مدیران با تجربه ملی چارت سازمانی مرکز بازبین به عنوان مرکز ایجاد جهش در تولید داخل بسیار مورد توجه قرار گیرد همچنین نگارش و بهره گیری از سامانه ی هوشمندمرکز بازبین مدیریت اطلاعات و داده ها را بر دوش دیگر مسئولیتها افزود.

ذیلا به منظور آشنایی مخاطبین عزیز با مختصری از عملکرد معاونتها و  زیرمجموعه های مرکز بازبین، شرح وظایف و ماموریتهای تعدادی از آنها بصورت کوتاه تقدیم حضور می گردد :

 

* واحدعارضه یابی تخصصی صنعت و تجارت :

این واحد ضمن بهره گیری از گروهی تنومند از کارشناسان ارشد ، متخصصین حوزه های مختلف صنعتی ، پیشکسوتان مدیریت آر اند دی ، نخبگان و نوآوران از طریق مطالعات فراوان در حوزه علوم تخصصی فرایندهای تولید و روشهای آکادمیک تشخیص عارضه و حصول راهکارهای بهینه در صورت درخواست صنایع و بازرگانی ها جهت حضور در بازار رقابت و متقاضیان اخذ جایگاه ستارگان فناوری امکان اعزام کارگروه های تخصصی جهت مطالعه ی کل فرایندهای یک مجموعه و دستیابی به روشهای  بهینه سازی مطلوب در بنگاههای تولیدی و بازرگانی را دارا می باشد بدیهی است صنایع و بازرگانی های کشور در بخش خصوصی و دولتی می توانند از طریق دریافت خدمات واحد عارضه یابی تخصصی صنعت و تجارت در مرکز بازبین آینده ی موفق و برتر خود را تضمین نمایند.

 

* واحد عارضه یابی سازمانی :

رسوخ تکنولوژی و فناوری در عرصه ی زندگی و بهره گیری از خدمات فضای مجازی و آی تی همچنین تغییر در میزان انتظار شهروندان نسبت به انجام امور به صورت بهینه خصوصا در ادارات و سازمانها ، طی سالیان اخیر حتی مدیران و مسئولینی که به فرایندهای سنتی و روال تعریف شده در قرن اخیر ایمان داشتند و نسبت به تغییر در شیوه ی مدیریت و الگوهای ارائه خدمت به مخاطبین روی آورده اند این بدان معناست که شاید هر هفته نسبت به هفته ی گذشته ، دنیا به شیوه های نوآورانه و جدیدی دست می یابد که تنها با گذشت کمتر از یک سال از بهینه سازی فرایندهای سازمانهای مدرن نیز ، کهنه و سنتی به نظر می رسد.

واحد عارضه یابی سازمانی در مرکز بازبین ، امکان قرارداد با سازمانهای دولتی و خصوصی به صورت پروژه ای و مقطعی و .. را داشته تا با ایجاد کارگروه های تحقیق و مطالعه فرایند ها و پژوهش در شیوه مراقبت و ارائه خدمت به مشتریان و مخاطبین را به بهترین صورت بهینه سازی نماید و بدیهی است به دلیل تعامل تنگاتنگ واحد عارضه یابی سازمانی با دیگر واحدهای مرکز بازبین و همچنین همسویی با سایر مراکز مستقل بنیان ، امکان موفقیت در این مسیر را برای خود و مخاطبین هموارتر می نماید.

 

* واحد عارضه یابی اجتماعی :

اهم مخاطبین و متقاضیان رجوع به این واحد شامل  مسئولین و مدیران ارشد ملی ، استانی ، شهرستانی و اقشار که مسئولیت رفتارهای گروهی و شهروندی را عهده دار هستند می باشد و لازم به ذکر است به دلیل تفاوت فاحش و فراوان تحقیق میدانی و رفتار شناسی شهروندان به عنوان برترین موجود  دارای قوه تعقل و اختیار نسبت به روشهای تحقیق فرایندهای یک سازمان یا عارضه های یک صنعت این واحد امکان رویارویی  با مصائب و دشواری های زیادی را داشته که به دلیل استفاده از خرد جمعی و جمعیت عظیمی از شهروندان کشور به عنوان جامعه متخصص ، نوآور ، مخترع و دانش پذیر و … بی شک در انجام چنین پروژه های عظیمی به دقت و قدرتی ستودنی سربلند خواهد شد.

 

* واحد پایش چرخه عمر استارتاپ ها :

استارتاپ ها که غالبا با عنوان کسب و کاری نوپا تلفیقی از  فناوری آی تی و نوآوری های ایده پردازانه در اذهان عمومی شکل گرفته اند اگر چه ساختار شکنی در شیوه های سنتی کسب و کار و سرعت دهی در مسیر حصول به نتیجه را به عنوان یکی از محاسن ارزشمند خود در کوله بار موفقیت خود دارا می باشند اما به دلیل اینکه کسب و کار خود را به عنوان اولین یا شماری انگشت شمار در دنیا شروع می نمایند همیشه تهدیدی به نام دره مرگ و امکان انهدام و متلاشی شدن کسب و کار خود را از بدو شاخه گسترانی ایده های خویش تا زمان تشکیل تیم های همراه و تولید طرح مفهومی و حتی بهره برداری از پروژه ی خویش در سایه ی خیال خود به همراه دارند.

اما امروزه داشنمندان روز دنیا بسیاری از این اطلاعات و تجربیات خوب و بد را تحلیل نموده و آمار دستیافته را به فرمولهایی ساده جهت انتخاب درست مسیر در چرخه عمر استارتاپها تبدیل نموده اند.

عملا بزرگترین رسالت و شان تاسیس واحد پایش چرخه عمر استارتاپ ها در مرکز بازبین ارائه ی دانش و تجربیات مذکور به استارتاپها و کسب و کارهای نوپایه می باشد و اگر چه  تا کنون نسبت به وجود چنین مرکز و مرجعی احساس نیاز نشده بود اما کلیه ایده پردازان و صاحبان استارتاپ می توانند در هر مرحله از چرخه ی عمر خود از این ظرفیت ارزشمند استفاده لازم را بهره مند گردند.

 

* واحد پژوهش و سنجش بازار :

سنجش بازار یکی از بزرگترین و مهمترین پارامترهای تولید و ارائه خدمات موفق می باشد که معمولا صاحبان بنگاههای تولیدی و استارتاپها و حتی مخترعین از آن غافل بوده اند و به کرار شاهد تولید محصولات متعدد یا خدماتی بسیار هزینه بر بوده ایم که متاسفانه  در زمان عرضه به بازار با عدم استقبال مخاطبین روبرو شده اند و عملا چیزی جز شکست و ورشکستی مجموعه را دنبال نخواهد داشت.

تلفیقی از دانش روانشناسی اجتماع ، تسلط بر جغرافیای تولید ، خدمات مطالعاتی و پژوهشی نسبت شناخت سنت و آداب اقشار ، میزان ارزش افزوده محصول ، مقایسه با دیگر رقبای همتا ، وجود محصولات مشابه با برند خارجی و … معجونی ارزشمند می گردد که  با بهره گیری از کارشناسان با تجربه ، ابزارهای نوین فناورانه و روشهای نوآورانه در مرکز بازبین تبدیل به واحدی با عنوان پژوهش و سنجش بازار شده است که  می تواند به علاقمندان ورود به عرصه های جدید ، یا تولید محصولات نوین خدمات مذکور را ارائه نماید.

بدیهی است اطلاعات طبقه بندی شده و امکان دریافت گزارشات میدانی با سیستم های نگاشته شده در مرکز بازبین نیز برای مخاطبین و متقاضیان سنجش بازار خالی از لطف نخواهد بود.

 

* واحد پشتیبانی اعضاء :

به منظور هدایت و حمایت از مخاطبین مرکز بازبین ، کاربران سامانه بازبین و متقاضیان بهره مندی از خدمات ارائه شده در واحدهای آن، ، واحد پشتیبانی با ارائه انواع خدمات رفاهی ، اعتباری ، معیشتی ، کسب و کار و … به عنوان نماینده اجرایی  باشگاه مخاطبین و همراهان بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین فعالیت می نماید.

یادآوری : باشگاه فوق با عنوان اختصاری ایلاکارت در  تمامی مراکز مستقل زیرمجموعه بنیان واحدی با مشارکت آن مرکز جهت ارائه خدمات پشتیبانی در اختیار داشته و خدمات مذکور را به تمامی مخاطبینن و همراهان بنیان فناوران ارائه می دهد.

 

* واحد بازرگانی و اقتصادی :

پایگاهی منسجم و فعال جهت انجام معاملات حقوقی ، انتقال سهام ، مشارکت انتفاعی ، فروش دانش تخصصی ، محصولات و خدمات متخصصین مبتنی بر سامانه ی تخصصی تدوین شده در مرکز  تعامل و تبادل محصولات دانش بنیان و دستاوردهای نوآوری و فناوری ( مرکز تبادل ) 

 

* کمیسیون ها ، کمیته ها و شوراهای تخصصی :

در بخش ………….. ، لیست کلیه مجموعه های مذکور، عملکرد و فعالیتهای آنها عنوان و توصیف شده است.

 

* واحد تعامل مراکز بنیان :

این واحد در چارت سازمانی و فرایند مدیریت هر یک از 18 مراکز مستقل بنیان جهت انتقال تجربیات ، اشتراک ظرفیت مخاطبین ، ارائه مستقیم خدمات مراکز به یکدیگر و دستیابی به بسیاری از دستاوردهای حاصل از همپوشانی ظرفیتهای مراکز موجود می باشد.

 

  • ورود به سایت مرکز

    فرم عضویت

    فرم تقاضای همکاری ستادی در مرکز

    فرم معرفی طرح های صنعتی و کانسپت ها

    فرم تقاضای مشارکت در راه اندازی اتاقهای تخصص