معرفی اجمال مرکز

پیشرفت علم و تکنولوژی در ابعاد گوناگون و ایجاد شاخه های مختلف در درخت داننش ، دنیای علوم حرفه ای را بر آن داشت تا با ایجاد رشته های جدید و تقسیم بسیاری از رشته ها به گرایشهای تخصصی توان تمرکز دانشمندان و متخصصین را در موضوعات تعالی بخشد و این مهم در دو دهه اخیر با افزایش نیازهای تخصصی بازار اهمیتی دوچندان یافت.

از زاویه ای دیگر، نقش همپوشان علوم و دانشهای مختلف در فناوری های موجود ، لزوم تعامل میان صاحبان تخصص در رشته های گوناگون و ایجاد ساختاری واحد جهت دستیابی به الگوی تعامل و تعیین سطح تخصص مورد نیاز در تعاملات را روز به روز پررنگ تر شده و به عنوان یک نیاز سازمانی در بسیاری از فرایندهای فناورانه و نوآورانه نمود داشته است.

همچنین لازم به ذکر است تولید محتوای علمی و تخصصی و وجود انبوهی از دانشنامه ها و مقالات علمی توسط دانشمندان و متخصصین و محققین بانک اطلاعات عظیمی را بصورت غیر متمرکز در دنیا فراهم ساخته است که اگر چه از لحاظ علمی قالبا رده بندی و طبقه بندی شده است اما زمانی که یک رشته به عنوان مکمل توسعه و تکامل رشته ای دیگر مورد نیاز می باشد یا نوآوران و فناوران نیازمند به بررسی ، انتخاب و استفاده از این پهنه ی دانش بی انتها می باشند امکان تشخیص اطلاعات لازم و دسترسی به صاحبان مالکیت فکری و علمی این مقالات بسیار سخت و در اکثر موارد غیرممکن می باشد.

در همین راستا با توجه به اینکه دانش و تخصص در بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین، به عنوان یکی از بازوهای عملیاتی و اجرایی در تحول فناوری و ارائه نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است ، با استفاده از به روزترین دستاوردهای دانش مدیریت نیروی انسانی و سرمایه های تخصصی روز دنیا و بهره گیری از تجربیات مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد ملی و مشاورین و متخصصین حاضر در هیات علمی و شورای سیاستگزاری بنیان و همچنین عقد تفاهم نامه با دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی داخلی و بین المللی ، اقدامات لازم جهت پایه ریزی پایگاهی ملی به منظور یکپارچه سازی و هدفمند سازی ظرفیت صاحبان دانش و مهارتهای تخصصی کشور انجام شد و مرکز هم افزایی نیروهای انسانی علمی تخصصی و صاحبان مهارتهای فنی و تجربی ایران با عنوان اختصاری مرکز ناتا با هدف همسویی میان صاحبان تخصص ها و مهارتهای حرفه ای مختلف با نوآوران ، ایده پردازان ، مخترعین و فناوران و .. از سال 1397 با هدف و ماموریت سازمانی حل مسائل مندرج در ذیل تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

مسئله :

* نبود مرجعی مناسب جهت دسترسی هوشمند و طبقه بندی شده به اطلاعات فارغ التحصیلان و متخصصین رشته های گوناگون

* خلاء وجود مرکزی سازمان یافته جهت ارائه خدمات مشاوره ، حمایت و پشتیبانی از ظرفیت علمی موجود در کشور

* عدم وجود بستری مناسب جهت کشف متخصصین ، ارزیابی سطح تخصص در بستر شراکت ساختاریافته فعالیتهای متخصصین

* عدم وجود ساختاری مدون جهت ارزیابی تخصصی ، رتبه بندی پروپزال ها ، طرح های مفهومی علمی ، فنی و اشتغال زا  

* عدم وجود بستری مناسب جهت تشکیل تیمهای اشتغال آفرین با همپوشانی ظرفیتهای متخصصین با نوآوران و مخترعین

* ساختار غیر منسجم بین  نهادهای خصوصی و دولتی و مردم نهاد فعال در حوزه حمایت از متخصصین

* عدم همسویی و یکپارچگی میان مراکز و مراجع ثبت مالکیت صنعتی و طرح های مفهومی تخصصی و سردرگمی طراحان صنعتی و صاحبان ایده های دانش محور جهت انتخاب یک یا چند مجموعه جهت ثبت ، همکاری و اخذ حمایت

* چند گانگی الگو یا ساختارهای ممیزی هر سازمان و مجموعه نسبت به سطح تخصص و میزان کارآمدی افراد

* نبود مرکزی واحد جهت هدایت متخصصین و صاحبان مهارتهای حرفه ای در مسیر ایجاد کسب و کارهای اشتغال آفرین مورد نیاز بازار

* فقدان فضایی مناسب جهت رویارویی و هم اندیشی میان متخصصین و به اشتراک گذاری تجربیات و تعالی دانش

* فقدان بستر هدایت نیاز بازار و عارضه ها به سمت متخصصین وصاحبان طرح های صنعتی و علمی

* نیاز متخصصین و صاحبان دانش و مهارت به پلتفرم و فرم های از پیش آماده شده جهت سهولت در طبقه بندی اطلاعات

* عدم وجود تشکلی واحد و همگرا از مدیران ادوار نهادهای مختلف حمایت کننده و تامین کننده نیازهای صنفی متخصصین

حل مسائل فوق و ارائه راهکارهای عملیاتی و علمی در مرکز ناتا به عنوان اولین مرکز یکپارچه و هوشمند ارائه راهکارعملیاتی و مدیریت مسائل مذکور ، با بهره گیری از ظرفییت علمی و تخصصی بسیاری از دانشگاههای داخلی و خارجی و تجربیات تخصصی اساتید دانشگاهی و دانشمندان اقدام به ارائه لیست اهداف ، محورها و چشم انداز بلند مدت خود در قبال جامعه مخاطب نمود و با تشکیل و تاسیس خانه های تخصص با زیرگروه های طبقه بندی شده با عنوان اتاقهای تخصص در هر خانه بستر حمایت ، گسترش و توسعه ی این قطب علمی و اقتصادی کشور را فراهم نموده است.

* توسعه و نهادینه سازی نظام شایسته سالاری در حوزه متخصصین و صاحبان مهارتهای حرفه ای

* بهره برداری اصولی از توان و ظرفبت ارائه و آزمون پروتوتایپ و تفکر طراحی زیرساخت صنعتی 

* ارزشگذاری و تقدیر از حامیان ، همراهان ، متخصصین و دانشمندان حوزه های علوم کاربردی ، فناوری و اشتغال آفرین

* شناسایی، جذب ، هم افزایی و تجمیع ظرفیتهای دانش آموختگان برتر دانشگاهی ، نخبگان ، متخصصین  و صنایع و فناوران

* تعریف و تنظیم روابط مورد نیاز میان مراکز علمی ، دانشگاهی و صنعتی و ایجاد ساختار یکپارچه ی بهره برداری از ظرفیتهای سرمایه های تخصصی کشور

* ایجاد مفاهیم، روش ها و ابزار های پویا همگام با الگوهای برتر دنیا در حوزه فعالیت های طراحی مدلهای مفهومی ، پروتوتایپ ها و طراحی های صنعتی کشور

* هدایت ، حمایت و ایجاد بستر تعامل متخصصین و دستاوردهای دانش بنیان به سمت و سوی مرکز مانا  ( کانون هم افزایی و هم اندیشی مخترعین ، ایده پردازان و نوآوران ایران )  مبتنی بر فرایندهای حرفه ای مدیریتی و تجربی مراکز داننش بنیان و استارتاپها 

* کشف استعدادهای درخشان خاموش ، تقویت ابعاد تخصصی افراد اعم از فن بیان ، امور حقوقی ، روشهای مذاکره ، الگوهای تشکیل تیم و شغل های مشارکتی از طریق ارائه خدمات آموزشی منسجم   در آکادمی متخصصین ، نوآوران ، مخترعین و فناوران بین الملل ( آکادمی ادراک )

* هدایت ، مشاوره و همراهی تیم های متخصص و کسب و کارهای دانش محور از طریق اخذ مشاوره از کلینیک مشاوره ثبت ، تاسیس ، نگهداری ، بهبود و توسعه کسب و کار ( کلینیک مشاوره بسط )

* ایجاد فضاهای مبتنی بر خرد جمعی با بهره گیری از مشاوره ، تجربه و سوابق برترینهای هر حوزه در چارچوب و شاکله اصلی مدیریت بنیان تحت عناوین هیات یا شوراهای تخصصی 

* اشاعه فرهنگ اشتغال آفرینی و خودکفایی در فرایند تولید ملی ، مبتنی بر نیاز بازار و متقاضیان رفع عارضه و بهبود صنعت

* ایجاد بستر و فرهنگ سرمایه گذاری هدفمند و افزایش بازده سرمایه گذاری از طریق متناسب سازی بازار با نوآوری ها از طریق استاندارد سازی و تضمین برنامه های اقتصادی و ترقیب افراد جامعه جهت به اشتراک گذاری منابع اقتصادی و پس اندازهای خرد در مسیر راه اندازی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری در کسب و کارهای فناور محور و معرفی کسب وکارهای نیازمند سرمایه به کنسرسیوم ایده دانش و اقتصاد سرمایه گذاران فناوری و شتابدهندگان نوآوری جهش 

* هویت بخشی و صدور شناسنامه عضویت در مرکز ناتا و گواهی ارزشمند فعالیت تیمی با فناوران و نوآوران

* معرفی متخصصین و فارغ التحصیلان به مراکز نیازمند به فعالیت تخصصی و حرفه ای

* تولید و تدوین اسناد پایه جهت دسترسی آسان به طرح های مفهومی ، طرح های صنعتی و مقالات تخصصی حوزه مشاغل صنعتی

خدمات ثبت مالکیت فکری و صنعتی

* بستر تاسیس شرکتهای تعاونی در هر یک از شهرستانهای کشوراز طریق اسلوب سازمانی و معیارهای شغلی افراد متخصص

* خدمات یکپارچه ی ارائه استاندارد بین المللی به طرح های صنعتی ، مقالات و طرح های اقتصادی و دانش بنیان

* خدمات هدایت عارضه های طبقه بندی شده به عنوان مشتری به جامعه متخصص و صاحب دانش و مهارت تخصصی

* خدمات آموزش روشهای نوآوران بهره گیری از تخصص با رویکرد ایجاد کسب و کارهای دانش محور و نوآورانه

* تدوین طرح توجیهی اقتصادی کار ( بیزنس پل ) برای شرکتهای دانش بنیان و فناورو معرفی به واحدهای شتابدهنده و سرمایه گذار

* راه اندازی و مدیریت اتاقهای تخصص با بهره گیری از مسئولین و مدیران سازمانهای دولتی و مردم نهاد و خصوصی

* خدمات برندینگ دستاوردها و طرح های صنعتی و دانش محور  با بهره گیری از ظرفیتها و رسانه های ملی

* هدایت متخصصین و صاحبان مشاغل حرفه ای جهت دریافت تسهیلات طرح های دانش محور و اشتغال آفرین

* و …

* متخصصین:

وقتی صحبت از نوآوری ، اختراع ، ایده پردازی و … می گردد نقش یک یا چند متخصص در عرصه های مرتبط با آن نوآوری برای تکمیل و به ثمر رسیدن آن نیز االزام آور  می گردد این بدان معناست که تعامل و همکاری تیمی با افراد دارای مهارت در حوزه های مختلف علمی و تجربی برای تشکیل یک تیم حرفه ای استارتاپی یا ارائه یک نوآوری لازم است  لذا متخصصین دانش و مهارتهای مختلف ، ازجمله مخاطبین اصلی بنیان به منظور ایجاد سیستم تولید فناوری و نوآوری هدفمند و خودکار می باشند و از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

 

 

* طراحان صنعتی:

طراحی صنعتی،خدماتی است حرفه ای که برای خلق و گسترش مفاهیم و تخصص ها ارائه می گردد تا به بهینه سازی کاربرد، ارزش و ظاهر محصولات و سامانه ها بپردازد و اهمیت ویژه ای به عنوان ابزاری برای خلق ارزش های اقتصادی و فرهنگی و به وقوع پیوستن یک ایده یا تفکر خلاق دارد.  طراحان صنعتی می توانند اطلاعات (ایده) به مفهومی خارجی را در قالب ملموس (محصول) و یا غیر ملموس (خدمات) تبدیل نمایند.

 

* مراکز دانش بنیان :  

شركت يا موسسه های خصوصي و يا تعاوني  كه به منظور هم افزايي و همنشینی میان دو فاکتور ارزشمند علم و ثروت، ، اقدام به توسعه ی  اقتصاد و کسب و کار خود بر محور  دانش و بکارگیری اختراع یا نوآوری علمی تخصصی نموده اند و جهت تحقق اهداف علمي و اقتصادی خود در عرصه گسترش و كاربرد آن اختراع یا نوآوری ( و همچنین تجاری سازی نتايج تحقیق و توسعه ) اقدام به طراحي و تولید كالا و خدمات ( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان به ويژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) می نمایند.

 

* واحدهای فناور و صنایع برتر:

آن دسته از صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور که در ارزیابی های سازمانی با احراز مقام و رتبه ی برتر موفق به اخذ گواهینامه ، لوح و تندیس برتر در حوزه های گوناگون شده اند و همچنین صنایعی که بر اساس و پایه بهره مندی از فناوری های روز دنیا و مبتنی بر تکنولوژی فعالیت می نمایند و از سیستم تولید سنتی فاصله گرفته اند در این قشر از مخاطبان بنیان قرار خواهند گرفت.

 

* دانشجویان:

از آنجایی که سهم عمده ای از متخصصین آینده ی جامعه ، دانشجویان امروز هستند و نظر به اینکه شکل گیری  رابطه میان دانش و مهارت کاربردی در مرحله دانشجویی  بسیار ارزشمند تر می باشد ، همچنین با عنایت موضوع  بهره گیری از دانش و تخصص به منظور کاریابی و کارآفرینی نیز در این قشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، دانشجویان از جمله مخاطبین ارزشمند و حائز توجه بنیان محسوب می گردند. 

* اصناف و مجمتع های فناوری و صنعتی:

کلیه سازمانهای دولتی ، خصوصی ، مردم نهاد ، صنفی ، شرکتی و … که مسئولیت  نظارت ، حمایت و خدمات دهی به مراکز دانش بنیان ، صنایع تولیدی و خدماتی برتر ، فناوران و کسب و کارهای نوپا را عهده دار می باشند یا بصورت جمعیتی یکسو تحت عناوین مختلف گرد هم آمده باشند تا مسئولیت هم افزایی و مدیریت مراکز تحت پوشش خود را عهده دار گردند و یا در مسیر دفاع یا حمایت از حقوق و جایگاه مراکز تحت پوشش خود رفتار می نمایند در این صحیفه با عنوان تشکل های صنفی مرتبط با فناوری نام برده می گردند. از جمله تشکلهای صنفی علمی – صنعتی میتوان به مراکزی مانند شرکت شهرکهای صنعتی ، انجمن مراکز دانش بنیان ، پارکهای علم و فناوری ، خانه سینما ، انجمن ناشران ، انجمن شرکتهای ساختمانی و انبوه ساز ، انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ، اتاق بازرگانی ، مراکز رشد دانشگاهی ، اصناف تولیدی ، سازمان فنی و حرفه ای اشاره نمود.

 

* نخبگان و تیزهوشان :

کلیه دانش آموزان و دانشجویان برتر در مقاطع و حوزه های مختلف ، صاحبان مقام المپیادها و مسابقات مختلف ، پذیرفته شدگان در جمعیت های نخبگان و تیزهوشان ، نفرات برتر مدارس و آموزشگاهها در این قشر لحاظ شده اند و بنیان بر اساس استعدادهای بالقوه و بالفعل این افراد ، به روشهای مختلف سعی در بکارگیری این افراد و بهره مندی از استعدادهای ایشان در فرایندهای خلق نوآوری و فناوری داشته است 

 

* مجامع حمایت از متخصصین :

به مجموعه ها ، جمعیت ها ، انجمنها و سازمانهای مردم نهادی که با محوریت گردآوری ، ارائه خدمات ، حمایت و بهبود شرایط فعالان حوزه های تخصصی ، متخصصین ، فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی  و به تعریف کلی متولی ساماندهی و ارائه خدمات به دانش پژوهان کشور هستند و همچنین دانشگاهها و مراکز آموزشی که دارای مخاطبین دانش پژوه و دانشجو می باشند مجامع حمایت از متخصصین اطلاق می گردد که در مسیر نیل به مقصد آرمانی  یکپارچه سازی خدمات و فضاهای رشد حوزه ی فناوری های دانش محور ، بنیان فناوران عنوان یک شهروند حقوقی متعهد خود را در حوزه هماهنگی ، هم افزایی و عقد تفاهم نامه همکاری با تشکلهای نخبگان مسئول می دانند.

 

* مراکز همکار محور :

متشکل از سازمانهای دولتی ، مردم نهاد ، شرکتهای خصوصی ( در حوزه های مختلف ) که داوطلب و متقاضی همکاری با مخاطبین متخصص مرکز ناتا و ارائه خدمات با شرایط ویژه می باشند و  یا بر اساس تفاهم نامه یا قراردادی جهت تجمیع ظرفیتهای خدماتی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف عالیه در مسیر حمایت از فناوران و متخصصین اقدام به صدور مجوز فعالیت ، اعطای نمایندگی ، اعطای کارگزاری یا تخفیف و تسهیلات ویژه به مخاطبین بنیان داده و یا در بخشی از فعالیتهای خود اقدام به مشارکت با مرکز ناتا یا دیگر واحدها و مراکز مستقل زیرمجموعه بنیان می نمایند با عنوان مراکز همکار محور یاد می گردند.

به واسطه تعدد رشته های تخصصی آکادمیک و صنعتی و وجود گرایش های کاملا مستقل در هر رشته،  مرکز ناتا به عنوان یک سازمان خصوصی با گستره فعالیت فراملی نیازمند به تنظیم چارت سازمانی دقیقی با لحاظ وجود کلیه اقشار مخاطب خود با امکان مدیریت متمرکز بر اجرایی سازی اهداف و ماموریتهای خود بوده است و به منظور چابک سازی ساختار ، تاسیس و راه اندازی زیرمجموعه های مختلف و معاونتهای ناظر و مجری بر محورهای عملیاتی در دستور کار قرار گرفت و به منظور آشنایی بیشتر مخاطبین محترم ، تعدادی از زیرمجموعه های مهم را در ذیل توصیف نموده ایم :

 

* خانه های تخصص :

تقسیم بندی رشته های مختلف دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس وجود رشته های ارائه شده در مراکز آموزشی و دانشگاهی کشور و همچنین وجود مهارتهای تخصصی و حرفه ای در بطن صنایع و فناوری ها ، امری بسیار گسترده و بسیار تخصصی بوده که بر اساس مصوبات حاصل از مطالعات کارشناسان ارشد مدیریت ، نمایندگان جوامع حامی نیروهای متخصص و فارغ التحصیلان دانشگاهی و تعدادی از پیشکسوتان عرصه دانش حاضر در شورای سیاستگزاری و هیات علمی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین، در مرحله مقدماتی تاسیس ، منجر به تصویب تعداد بیست و چهار سرفصل اجرایی گردید که با توجه به اینکه سهم عمده ای از ماموریت و وظایف این 24 بخش معطوف به تلفیقی از رشته های دانشگاهی و گرایش های متبوع با عرصه های مختلف صنعت و فناوری می باشد عنوان خانه های تخصص برای آنها انتخاب شد که هر یک از خانه های تخصص بر اساس حوزه ی فعالیت و گره تنگاتنگ با توسعه صنعت و فناوری مرتبط با خود با الگویی مشترک بین یکایک خانه ها دارای ماهیت حقوقی مستقل از هم با چارت سازمانی ، دستور کار و ماموریتهای اجرایی متفاوت با یکدیگر می باشند.

 

* اتاقهای تخصص :

هر یک از خانه های تخصص بر اساس گرایشهای رشته های آکادمیک موجود و ظرفیتهای میان رشته ای بازار و همچنین به تناسب اهمیت پرداختن به تخصص حرفه ای و مدیریت کلان عرصه مذکور به تعدادی اتاق با سرفصل عملیاتی و الگوی طراحی ساختار مدیریتی واحد اما با رویکردهای اختصاصی آن حوزه تقسیم و تاسیس شده است

اتاقهای تخصص به عنوان مجموعه های حقوقی ثبتی مستقل با مشارکت بنیان و مرکز ناتا ، تاسیس و تحت قواعد و قوانین از پیش تعیین شده در مرکز ناتا فعالیت می نمایند

یادآوری : با توجه به وجود بیست و چهار خانه فکر در حال حاضر در مرکز ناتا و تخمین تاسیس حد اقل 10 اتاق تخصص در هر یک از خانه های  تخصص با پیش بینی حدودی تاسیس و وجود تعداد حد اقل تعداد 250 اتاق تخصص روبرو هستیم که با محور فعالیت و هدف مستقل در سرشاخه ملی مرکز ناتا و مراکز استانی ، در مرحله  فراخوان اعضای هیات موسساتاقها و خانه های تخصص در سطح  مدیریت کلان ملی و استانی می باشند.

 

* کارگروه های تخصصی :

در هر یک از اتاقهای تخصص به تناسب موضوع و پروژه های در دست اقدام ، کارگروه های مستقل از یکدیگر جهت استفاده از خرد جمعی و بهره گیری از دانش و توان گروهی تشکیل می گردد.

تذکر 1 : کارگروه های اتاق های تخصص بصورت پروژه ای با مسئولیت مدیران اتاق تخصص فعالیت خواهند کرد و پس از پایان فرایند اجرایی هر پروژه ، کارگروه مورد نظر خاتمه خواهد یافت.

تذکر 2 : اعضای کارگروه ها ترکیبی از مدیران اصلی اتاقهای تخصص و جامعه مخاطب مرکز ناتا اعم از متخصصین ، شرکتهای دانش بنیان ، طراحان صنعتی و …. می باشند که در بسیاری از مواقع یک یا چند تن از اعضای هر کارگروه تخصصی به عنوان سفیر تخصص در اتاقهای فکر  تاسیس شده در کانون هم افزایی و هم اندیشی مخترعین ، ایده پردازان و نوآوران ایران  (مرکز مانا ) نیز حضور و فعالیت حرفه ای خواهند داشت.

 

* واحد ثبت طرح های مفهومی و صنعتی :

واحدی ستادی مستقر در مرکز ناتا می باشد که مبتنی بر عقد قرارداد و تفاهم نامه با سازمانهای ثبت مالکیت صنعتی و مراکز اعتباردهی و استاندارد بین المللی  راهنمایی های لازم جهت امور ثبتی و قراردادی را عهده دار می باشند.

 

* واحد خدمات شتابدهی و سرمایه گذاری :

واحدی مستقل در مرکز ناتا که به امر دریافت و طبقه بندی اطلاعات متخصصین و فعالان مهارتهای حرفه ای و  دستاوردهای ارائه شده ، تدوین اسناد توجیهی حوزه بازرگانی ، بررسی نیازهای تولید و توسعه و در نهایت هدایت و تعامل با سرمایه گذاران و شتابدهندگان مستقر در کنسرسیوم ایده دانش و اقتصاد سرمایه گذاران فناوری و شتابدهندگان نوآوری ( کنسرسیوم جهش ) می پردازند.

 

* واحد پشتیبانی اعضاء :

به منظور حمایت و هدایت اعضاء رسمی و افتخاری فعال در مرکز ناتا و کارگروه های اجرایی ، واحد پشتیبانی با ارائه انواع خدمات رفاهی ، اعتباری ، معیشتی ، کسب و کار و … به عنوان نماینده اجرایی  باشگاه مخاطبین و همراهان بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین فعالیت می نماید.

یادآوری : باشگاه فوق با عنوان اختصاری ایلاکارت در  تمامی مراکز مستقل زیرمجموعه بنیان واحدی با مشارکت آن مرکز جهت ارائه خدمات پشتیبانی در اختیار داشته و خدمات مذکور را به تمامی مخاطبینن و همراهان بنیان فناوران ارائه می دهد.

 

* واحد مشاوره و منتور :

استفاده از ظرفیت علمی حاصل از حضور اساتید دانشگاهی ، کارشناسان ارشد حوزه فناوری ، مدیران شرکتهای موفق دانش بنیان ، متخصصین و مدیران برتر ملی و استانی در هیات علمی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین جهت ارائه مشورت و همراهی لازم در چرخه عمر صنایع و فناوری های دانش محور و ایده بنیان از اهم وظایف واحد مشاوره و منتورینگ مرکز ناتا می باشد.

 

* واحد بازرگانی و اقتصادی :

پایگاهی منسجم و فعال جهت انجام معاملات حقوقی ، انتقال سهام ، مشارکت انتفاعی ، فروش دانش تخصصی ، محصولات و خدمات متخصصین مبتنی بر سامانه ی تخصصی تدوین شده در مرکز  تعامل و تبادل محصولات دانش بنیان و دستاوردهای نوآوری و فناوری ( مرکز تبادل ) 

 

* کمیسیون ها ، کمیته ها و شوراهای تخصصی :

در بخش ………….. ، لیست کلیه مجموعه های مذکور، عملکرد و فعالیتهای آنها عنوان و توصیف شده است.

 

 

* واحد تعامل مراکز بنیان :

این واحد در چارت سازمانی و فرایند مدیریت هر یک از 18 مراکز مستقل بنیان جهت انتقال تجربیات ، اشتراک ظرفیت مخاطبین ، ارائه مستقیم خدمات مراکز به یکدیگر و دستیابی به بسیاری از دستاوردهای حاصل از همپوشانی ظرفیتهای مراکز موجود می باشد.

 

  • ورود به سایت مرکز ناتا

    فرم عضویت متخصصین

    فرم تقاضای همکاری ستادی در مرکز ناتا

    فرم معرفی طرح های صنعتی و کانسپت ها

    فرم تقاضای مشارکت در راه اندازی اتاقهای تخصص